Mercesdes E300 Class

- DoÌ€ng xe cao cấp sang troÌ£ng, phuÌ€ hÆ¡Ì£p cho các buổi gặp Ä‘ối tác khách haÌ€ng

- TiêÌ£n ích khăn, nước, Wi-fi miễn phí

- Nhân viên lái xe chuyên nghêÌ£p, Ä‘ôÌ€ng phuÌ£c liÌ£ch sÆ°Ì£