Hyundai Starex (9 chỗ)

- Ghế ngôÌ€i thoải mái, phuÌ€ hÆ¡Ì£p cho các chuyến công tác xa, khảo sát dÆ°Ì£ án

- TiêÌ£n ích: khăn, nước, Wi-fi miễn phí

- Nhân viên lái xe chuyên nghiêÌ£p, Ä‘ôÌ€ng phuÌ£c liÌ£ch sÆ°Ì£