BMW 520i

- DoÌ€ng xe cao cấp sang troÌ£ng, phuÌ€ hÆ¡Ì£p cho các buổi gặp gỡ Ä‘ối tác khách haÌ€ng

- TiêÌ£n ích: khăn, nước, Wi-fi miễn phí

- Nhân viên lái xe chuyên nghiêÌ£p, Ä‘ôÌ€ng phuÌ£c liÌ£ch sÆ°Ì£