Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ezy

Địa chỉ: 63-65 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 934 738 838

Email: operation@ezy.com.vn

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty bao gồm :

-   Dịch vụ đưa đón khách tại sân bay

-   Dịch vụ đưa, đón khách đi công tác

-   Dịch vụ đưa đón khách hàng cá nhân